ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์แนวทางการขับเคลื่อนจังหวัดปัตตานีของผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี
   
 
   
 

 

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 03 ธันวาคม 2561